Kontakt z kancelarią


Adres

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Dariusz Depta
Kancelaria Komornicza nr VI w Krakowie
ul. Grzegórzecka 102/10
31-559 Kraków

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 17:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30

Przyjęcia interesantów

Środa: od 13:00 do 17:00

Telefon

12 414 33 64
Kontakt telefoniczny jest możliwy od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach od 9:00 do 14:00, w środy do godziny 17:00.

Konto Bankowe

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
76 8619 0006 0030 0025 8094 0001

Ochrona danych osobowych

Komornik Sądowy Dariusz Depta informuje, że funkcję Inspektora Danych Osobowych w tut. Kancelarii pełni: Roman Kwieciński e-mail: iod.krakow.017@komornik.pl Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii należy zgłaszać do w/w osoby.

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Dariusz Depta Kancelaria Komornicza nr VI w Krakowie z siedzibą przy ul. Grzegórzeckiej 102/10, 31-559 Kraków, telefon (12) 414 33 64. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w siedzibie kancelarii.

Wyślij wiadomość